2013

Rok 2013

Rok 2013 se v konečném hodnocení nakonec zařadí do řady nadprůměrně teplých roků poslední doby. Průměrná teplota dosáhla
7,4 °C, což znamená odchylku +0,3 °C od dlouhodobého průměru (používám dlouhodobé průměry z let 1961-2007 z dříve fungující meteorologické stanice ve Františkových Lázních - viz sekce Historie). Rok lze přitom rozdělit na dvě poloviny, první polovina roku přinesla z větší části teplotně podnormální počasí s nadprůměrnými srážkami, naopak ve druhé polovině roku převládalo teplejší a srážkově chudší počasí. Z dvanácti měsíců roku mělo sedm kladnou odchylku teploty vzduchu a pět odchylku zápornou (únor, březen, květen, červen, září). Největší kladnou odchylku měl měsíc červenec, naopak nejchladnější oproti dlouhodobému průměru byl měsíc březen.

Srážkový úhrn v roce 2013 dosáhl hodnoty 602,8 mm, rok byl tedy srážkově zhruba průměrný, resp. nepatrně sušší než dlouhodobý průměr. Nejvlhčím měsícem byl měsíc květen, kdy byl průměrný květnový úhrn srážek překonán více než dvojnásobně, naopak velmi suché byly měsíce březen a červenec.

Zima 2012-2013 byla teplotně průměrná, střídaly se v ní období s vyloženě zimním počasím se sněhovou pokrývkou a celodenními mrazy s poměrně výraznými oblevami. Jaro bylo tentokrát velmi chladné, které přišlo po řadě teplých jar v posledních letech. A bylo rovněž meteorologicky mimořádně zajímavé. Už průběh března byl naprosto anomální - po teplé, téměř jarní první dekádě, se dostavilo výrazné ochlazení s řadou dní se sněhovou pokrývkou a ledových dní, které trvalo až téměř do konce první dubnové dekády. Podobné ochlazení v březnu není výjimečné, ale jeho délka trvání byla zcela neobvyklá - měli jsme téměř měsíc regulérního zimního počasí navíc - v tomto období byla také naměřena nejnižší teplota celého roku. Po relativně normálním dubnu přišel opět chladný a hlavně velmi deštivý květen, což vyvrcholilo na přelomu května a června ve velké povodně na řadě českých řekách. I hladina řeky Ohře v Chebu byla výrazně zvýšená. Léto bylo poměrně teplé a to zejména díky měsíci červenci, který byl rovněž mimořádně suchý - první měřitelné srážky v tomto měsíci spadly až 24. července. Zcela suché období trvalo od 30. června až do 23. července. I když léto jako celek nebylo mimořádně teplé, vyskytlo se v něm několik výrazných horkých vln - 17.-20. června, 21.-28. července, 1.-7. srpna. Podzim přinesl slabě nadprůměrné teploty a průměrné úhrny srážek, déletrvající slunečné a teplé počasí, typické pro "babí" léto, se v tomto roce vyskytlo až ve druhé polovině října. Poslední měsíc roku - prosinec - byl teplý a mírný, zima se do konce roku příliš neukázala.

Několik základních údajů vztahujících se k roku 2013:

Průměrná teplota: 7,4 °C (odchylka +0,3 °C)
Průměrná minimální teplota:  °C
Průměrná maximální teplota:  °C
Roční minimum: -14,2 °C - 14.3.
Roční maximum: 35,2 °C - 27.7.
Roční úhrn srážek: 602,8 mm
Maximální denní úhrn srážek: 21,0 - 9.9.

Počty charakteristických dnů v roce 2013:

Ledové dny: 39
Mrazové dny: 125
Letní dny: 43
Tropické dny: 14
Den se sněžením: 66
Den se sněhovou pokrývkou: 61
Den s bouřkou: 18
Den s mlhou: 38
Poslední ledový den: 27.3
Poslední mrazový den: 8.4.
První letní den: 15.5.
První tropický den: 17.6.
Poslední tropický den: 6.8.
Poslední letní den: 7.9.
První mrazový den: 28.9.
První ledový den: 26.11.
Poslední den se sněhovou pokrývkou: 1.4.
Poslední den se sněžením: 7.4.
První den se sněžením: 15.11.
První den se sněhovou pokrývkou: 26.11.

 

V následující tabulce jsou uvedeny extrémní hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Následující graf zobrazuje průměrné teploty jednotlivých měsíců roku 2013 a jejich odchylky od průměru (jako průměrné hodnoty převzaty naměřené hodnoty z klimatologické stanice Františkovy Lázně - období let 1961-2007 - viz sekce Historie):

TOPlist