2014

2014

Rok 2014 pokračoval v trendu minulých let a skončil jako rok teplotně nadprůměrný, a to tentokrát velmi výrazně. Průměrná teplota 9,0 °C znamená, že se tento rok podobně jako na většině stanic v Česku stal zatím nejteplejším rokem od začátku měření ve Františkových Lázních. Pokud ke svým měřením přidám i hodnoty z let 1961 - 2007, kdy byla ve Františkových Lázních v provozu klimatologická stanice, byl doposud nejteplejší rok 2007 překonán o 0,2 °C. Teplotně nadprůměrná byla všechna roční období, z jednotlivých měsíců byly lehce chladnější než průměr pouze měsíce květen a srpen, měsíc červen skončil přesně na průměru. Největší kladnou odchylku od průměru měl měsíc březen, naopak relativně nejchladnější byl srpen.

Srážkový úhrn 523,8 mm znamená, že spadlo jen cca 85% průměrného srážkového úhrnu z let 1961 - 2007, rok byl tedy mírně sušší, ale spíše ještě na spodní hranici normálu. Zasloužila se o to zejména první polovina roku, kdy kromě vlhkého května byly ostatní měsíce suché, měsíce únor a červen velmi výrazně - v těchto měsících nespadla ani třetina průměrného srážkového úhrnu pro tyto měsíce. Ještě sušší byl ve druhé polovině roku měsíc listopad. Relativně i absolutně nejvlhčím měsícem byl měsíc červenec, ve kterém napršel více než dvojnásobek průměrného červencového srážkového úhrnu.

Zima 2013 - 2014 byla velmi mírná a suchá s minimem srážek. Významnější epizoda zimního počasí se vyskytla jen v posledním lednovém týdnu. Během první dekády února se oteplilo, nevysoká sněhová pokrývka roztála a tím zima v podstatě skončila. Mimořádně teplé a suché počasí za dlouhých anticyklonálních situací pokračovalo i v březnu, což způsobilo výrazné urychlení vegetace (podle jednotlivých druhů o 2 - 3 týdny). Velmi teplé a převážně slunečné počasí pokračovalo i v první polovině dubna, poté nastalo několik krátkých ochlazení doprovázené ranními mrazy, které už při výrazně uspíšeném stavu vegetace působily škody. Významnější ranní mrazy přišly ještě i na začátku května. Tento měsíc také zřetelně vybočil z dosavadního trendu tohoto roku, přinesl chladnější a zejména v druhé polovině měsíce i vlhčí počasí. Léto se ze všech ročních období tohoto roku teplotně nejvíce blížilo průměru, po průměrném červnu a mírně nadprůměrném červenci následoval chladnější srpen, který kladnou odchylku léta podstatně zredukoval. Vůbec celé léto bylo charakteristické velkou proměnlivostí, delšího slunečného a teplého počasí pod vlivem tlakové výše jsme se v tomto létě nedočkali. Přesto se vyskytlo několik krátkých období s velmi vysokými teplotami nad 30 °C, ta nejvýznamnější ve dnech 8.-10. června a 18.-20. července. Přestože léto začalo velmi suchým červnem, díky vlhkým zbývajícím dvěma měsícům byl nakonec průměrný srážkový úhrn letního období poměrně výrazně překonán, charakteristický byl zejména vysoký počet bouřek a vzhledem k celkově vysoké vlhkosti i poměrně častý výskyt ranních mlh. Podzim už ale opět zajel do starých kolejí, všechny tři měsíce byly mírně až výrazně teplejší než průměr, srážkově byl podzim přibližně průměrný s vlhkým říjnem a suchým listopadem. Zejména v říjnu jsme si mohli užívat dlouhá období "babího léta" s ranními mlhami, slunečnými a teplými odpoledny. Na první mráz jsme čekali velmi dlouho, až do druhé poloviny listopadu, první sněžení se dokonce do konce meteorologického podzimu (30.11.) nevyskytlo vůbec. I v prosinci nastupovala zima velmi váhavě, první souvislejší období se sněhem a celodenními mrazy nastalo až v samém závěru roku po Vánocích.

Několik základních údajů vztahujících se k roku 2014:

Průměrná teplota: 9,0 °C (odchylka +1,9 °C)
Průměrná minimální teplota:  °C
Průměrná maximální teplota:  °C
Roční minimum: -9,6 °C - 29.12.
Roční maximum: 33,7 °C - 9.6., 10.6.
Roční úhrn srážek: 523,8 mm
Maximální denní úhrn srážek: 40,2 mm - 29.7.

Počty charakteristických dnů v roce 2014:

Ledové dny: 19
Mrazové dny: 96
Letní dny: 38
Tropické dny: 7
Den se sněžením: 26
Den se sněhovou pokrývkou: 28
Den s bouřkou: 34
Den s mlhou: 51
Poslední ledový den: 5.2.
Poslední mrazový den: 5.5.
První letní den: 20.5.
První tropický den: 8.6.
Poslední tropický den: 20.7.
Poslední letní den: 6.9.
První den s bouřkou: 5.4.
Poslední den s bouřkou: 15.10.
První mrazový den: 17.11.
První ledový den: 2.12.
Poslední den se sněhovou pokrývkou: 6.2.
Poslední den se sněžením: 15.4.
První den se sněžením: 2.12.
První den se sněhovou pokrývkou: 2.12.

 

V následující tabulce jsou uvedeny měsíční průměrné teploty, úhrny srážek a extrémní hodnoty roku 2014.

Tabulka průměrných měsíčních hodnot a odchylek k dlouhodobému průměru.

 

TOPlist