2015

2015

Rok 2015 byl stejně jako předchozí rok mimořádně teplý. Průměrná denní teplota 8,9°C zaostala jen těsně za rokem 2014 a zařadila rok 2015 na druhé místo v pořadí nejteplejších let od roku 1961. Kladnou odchylku měla všechna roční období. Z jednotlivých měsíců můžeme šest (leden, březen, červenec, srpen, listopad, prosinec) označit jako teplotně nadprůměrné. Mimořádně vysoké odchylky byly zaznamenány zejména v měsících srpen, listopad a hlavně prosinec, jehož teplotní odchylku +5,0°C můžeme označit jako naprosto extrémní. Téměř na všech stanicích ve střední Evropě se jednalo o nejteplejší prosinec v historii pozorování. Tři měsíce měly slabou zápornou odchylku, ale stále ještě v mezích normálu (byly tedy lehce chladnější než průměr) a to měsíce únor, září a říjen.

Srážkový úhrn 556,4 mm znamená, že spadlo 91% průměrného srážkového úhrnu. Rok 2015 byl tedy celkově o něco sušší než obvykle. Problém v tomto roce bylo ale "nevhodné" rozdělení srážek během roku. Zejména srážkově nadnormální měsíce se soustředily zejména v zimní polovině roku (leden, březen, říjen, listopad), teplejší polovina roku, tedy vegetační období, bylo velmi suché. Vlhkostní poměry navíc ještě výrazně zhoršovaly opakované a dlouhotrvající periody počasí s mimořádně vysokými teplotami. Nejvlhčím měsícem roku byl netypicky měsíc listopad, zatímco absolutně i relativně nejsušší byl měsíc únor.

Zima 2014-2015 byla jen o málo chladnější než zima předchozí. Celkově ji můžeme hodnotit jako mírnou a suchou. Statisticky ji aspoň trochu zachránila její druhá polovina. Období třetí lednové a první únorové dekády můžeme považovat za nejvíce zimní periodu této zimy. Jaro bylo celkově teplotně jen lehce nadprůměrné. Po teplém březnu následovalo v dubnu několik "aprílových" ochlazení doprovázenými mrazy a v první dekádě ještě i sněhovými přeháňkami. Rovněž i květen byl proměnlivý se střídajícími se teplejšími a chladnějšími obdobími. Zato léto bylo mimořádně teplé. Po docela normálním červnu následovaly horké měsíce červenec a srpen s opakovanými horkými vlnami a až do poloviny srpna s velmi nízkými úhrny srážek. 7. srpna byla hodnotou 37,7°C překonána dosud nejvyšší naměřená teplota ve Františkových Lázních (37,5°C z 27.7.1983). Podzim byl teplý jen díky listopadu, který byl také nejvlhčím měsícem roku. Měsíce září a říjen byly teplotně jen průměrné, v říjnu přišlo ve druhé dekádě dokonce tak výrazné ochlazení, že jsme kromě ranních mrazů zaznamenali i mimořádně časný výskyt prvního sněžení i první sněhové pokrývky (14. října). O měsíci prosinci jsem už psal, se zimou toho moc společného neměl. Až poslední den v roce dal naději, že by leden už mohl vypadat jinak, tedy mnohem více zimně.

 

Několik základních údajů vztahujících se k roku 2015:

Průměrná teplota: 8,9 °C (odchylka +1,6 °C)
Průměrná minimální teplota:  4,0°C
Průměrná maximální teplota:  13,9°C
Roční minimum: -15,9 °C - 7.2.
Roční maximum: 37,7 °C - 7.8.
Roční úhrn srážek: 556,4 mm (91% DP)
Maximální denní úhrn srážek: 45,4 mm - 16.8.

Počty charakteristických dnů v roce 2015:

Ledové dny: 10
Mrazové dny: 107
Letní dny: 50
Tropické dny: 24
Den se sněžením: 45
Den se sněhovou pokrývkou: 50
Den s bouřkou: 24
Den s mlhou: 28
Poslední ledový den: 19.2.
Poslední mrazový den: 29.4.
První letní den: 12.5.
První tropický den: 5.6.
Poslední tropický den: 1.9.
Poslední letní den: 17.9.
První den s bouřkou: 30.3.
Poslední den s bouřkou: 19.9.
První mrazový den: 11.10.
První ledový den: 31.12.
Poslední den se sněhovou pokrývkou: 2.4.
Poslední den se sněžením: 6.4.
První den se sněžením: 14.10.
První den se sněhovou pokrývkou: 14.10.

V následující tabulce jsou uvedeny měsíční průměrné teploty, úhrny srážek a extrémní hodnoty roku 2015.

Tabulka průměrných měsíčních teplot a odchylek k dlouhodobému průměru:

TOPlist