2016

2016

I rok 2016 se podobně jako předcházející roky zařadil mezi roky teplé, i když ne tak výrazně jako roky 2014 a 2015. Průměrná teplota 8,3°C znamená odchylku +1,0°C od průměrné teploty normálového období 1961-1990. Žádný z měsíců roku 2016 nemůžeme označit jako skutečně podnormální, jen dva měsíce (říjen, listopad) měly slabou zápornou odchylku, ale ještě v rámci normálních hodnot, průměrná teplota měsíce dubna pak přesně odpovídala dubnovému normálu. Všechny ostatní měsíce byly teplotně nadprůměrné, nejvýrazněji měsíce únor a září, které byly zhruba o 3 stupně teplejší než dlouhodobý normál. Více či méně nadprůměrná byla všechna roční období.

Srážkově dopadl rok 2016 velmi podobně jako předchozí rok 2015. Srážkový úhrn 553,6 mm odpovídá cca 90% průměrného úhrnu z let 1961-1990, jde tedy o 3. suchý rok v řadě. 5 měsíců bylo srážkově nadnormálních - velmi těsně leden a dále únor, červen, červenec a září. Nejvlhčím měsícem byl měsíc červenec, kdy napršelo 105,4 mm, což odpovídá cca 150% červencového normálu. V tomto jednom měsíci tedy napadlo více než pětina srážkového úhrnu za celý rok. Naopak velmi suché byly měsíce květen, srpen a prosinec, ve kterých spadla jen zhruba třetina srážkového normálu.

Už zima 2015-2016 byla velmi mírná. Dokonce ještě mírnější než dvě předchozí zimy. Už prosinec 2015 byl extrémně teplý, téměř bez sněhu a mrazů. Snad jen měsíc leden částečně připomínal zimní měsíc s několika chladnějšími i teplejšími obdobími a občasnou sněhovou pokrývkou. Týden od 15. ledna byl vrcholem této zimy se sněhovou pokrývkou a výraznějšími mrazy. V závěru ledna se ale výrazně oteplilo a tím v podstatě zima skončila, protože únor byl už teplý, deštivý a bez větších mrazů. Zato březen a duben byly pouze průměrné měsíce s několika výraznými ochlazeními. Zejména ochlazení v poslední dubnové dekádě, ve které se vrátilo zimní počasí s ranními mrazy a intenzivními sněhovými přeháňkami už působilo i četné škody na vegetaci, protože přišlo po několika týdnech relativně teplého počasí. Květen už byl trochu teplejší. Celkově můžeme jaro 2016 zhodnotit jako suché a jen slabě teplotně nadprůměrné a tedy chladnější než v předchozích letech. Léto pak byl teplé, ale také velmi proměnlivé a hlavně v první polovině léta i vlhké. Stabilnější počasí s déletrvajícím vlivem tlakové výše přišlo až ve druhé polovině srpna. Zhruba v polovině srpna začalo asi měsíc trvající velmi suché a horké období, které ukončila až tlaková níže po polovině září, která přinesla výraznější srážkové úhrny. Po velmi teplém, letním září přišel už na začátku října obrat a zbytek října už byl chladný a nevlídný. Chladné počasí pokračovalo i v první polovině listopadu, kdy kromě mrazu už jsme mohli zaznamenat i první dny se sněžením a sněhovou pokrývkou. Druhá polovina měsíce byla opět teplejší. Poslední měsíc v roce byl pak teplotně průměrný se slabou kladnou odchylkou, srážek v něm byl i na horách minimum, po většinu měsíce se udržoval inverzní charakter počasí pod vlivem tlakové výše.

 

 

Několik základních údajů vztahujících se k roku 2016:

Průměrná teplota: 8,3 °C (odchylka +1,0 °C)
Roční minimum: -18,7 °C - 22.1.
Roční maximum: 33,3 °C - 24.6.
Roční úhrn srážek: 553,6 mm (91% DP)
Maximální denní úhrn srážek: 27,0 mm - 23.7.

Počty charakteristických dnů v roce 2016:

Ledové dny: 22
Mrazové dny: 114
Letní dny: 41
Tropické dny: 9
Den se sněžením: 45
Den se sněhovou pokrývkou: 42
Den s bouřkou: 24
Den s mlhou: 52
Poslední ledový den: 17.2.
Poslední mrazový den: 30.4.
První letní den: 22.5.
První tropický den: 23.6.
Poslední tropický den: 12.9.
Poslední letní den: 15.9.
První den s bouřkou: 31.1.
Poslední den s bouřkou: 16.9.
První mrazový den: 10.10.
První ledový den: 28.11.
Poslední den se sněhovou pokrývkou: 25.4.
Poslední den se sněžením: 27.4.
První den se sněžením: 7.11.
První den se sněhovou pokrývkou: 7.11.

V následující tabulce jsou uvedeny měsíční průměrné teploty, úhrny srážek a extrémní hodnoty roku 2015.

V následující tabulce jsou teploty jednotlivých měsíců roku 2016 a jejich odchylky od normálu z let 1961-2000.

TOPlist