2017

2017

Rok 2017 byl dalším v řadě teplých roků, průměrnou teplotu měl stejnou jako předchozí rok 2016, tedy 8,3°C, odchylka od normálu z let 1961 - 1990 činila +1,0°C. Přitom tentokrát byla šance na nižší odchylku, protože první měsíc roku leden byl mimořádně chladný (s teplotou téměř o 4 stupně Celsia nižší než průměr). Zbytek roku byl už ale opět z veliké většiny nadprůměrně teplý. Jen měsíce duben a září měly záporné odchylky.

Rok 2017 byl srážkově bohatší než 4 předcházející roky, napršelo či nasněžilo celkem 657,4 mm srážek, což je o 8 procent více, než dlouhodobý normál. Zatímco zima a jaro pokračovaly ještě v sušším trendu, od června se karta obrátila a všechny zbývající měsíce měly s výjimkou průměrného září a prosince srážkové úhrny více či méně nad dlouhodobým průměrem. Jako suché můžeme hodnotit měsíce leden, únor a květen, jako srážkově normální s úhrny blízko kolem normálu byly měsíce duben, červen, červenec, září a prosinec. Zbylé čtyři měsíce byly vlhké s úhrny o více než 20% vyššími než dlouhodobé normály - březen, srpen, říjen a listopad. Relativně nejsušším měsícem byl leden, ve kterém spadlo jen cca 1/3 lednového normálu, zatímco v srpnu a v říjnu spadlo shodně 163% normálu.

Zima 2016-17 byla po dlouhé době zimou chladnou. Zasloužil se o to hlavně měsíc leden, který byl téměř o 4 stupně chladnější než normál. Předcházející prosinec byl teplotně normální, únor už byl mírný. Společné pro všechny tři měsíce byla výrazná dominance anticyklonálních situací a častých teplotních inverzí. Výraznější sníh padal jen v první polovině ledna, ten ale zůstal ležet až do poloviny února. Následující jarní vývoj byl ale velmi nepříznivý a zklamal asi všechny ovocnáře. Po velmi teplém březnu a 1. polovině dubna, kdy příliš vysoké teploty zapříčinily výrazné uspíšení vývoje vegetace, následně přišel v polovině dubna velký obrat a opakované vpády arktického vzduchu od severu doprovázely sněhové přeháňky a později při vyjasnění klesaly ranní teploty pod nulu. Bohužel toto období přišlo už při rozkvetlých stromech. A co nezničily dubnové mrazy, dokonalo další mrazové období kolem 10. května. Zbytek května byl pak teplý, ale škody už se napravit nedaly. Léto bylo velmi teplé - o více než 2°C oproti normálu, zároveň ale i poměrně vlhké, ve všech třech měsících napršelo více než normál. Nejteplejší dny v roce přišly na přelomu července a srpna. Už před tím bylo ale několik krátkých horkých vln, první tropický den byl netypicky brzy, již na konci května. Podzim byl sice teplotně lehce nadprůměrný, ale hodně oblačný a vlhký. Čekání na "babí léto" bylo hodně dlouhé, nakonec se hezké, slunečné a postupně i teplé počasí dostavilo v druhé říjnové dekádě. V listopadu už jsme zažili i několik, i když krátkých vpádů chladného vzduchu i se sněžením. I poslední měsíc v roce byl velmi nestálý s četnými přechody front a častým střídáním deště se sněžením.

Několik základních údajů vztahujících se k roku 2017:

Průměrná teplota: 8,3 °C (odchylka +1,0 °C)
Roční minimum: -22,6 °C - 7.1.
Roční maximum: 35,1 °C - 1.8.
Roční úhrn srážek: 657,4 mm (108% DP)
Maximální denní úhrn srážek: 29,4 mm - 15.8.

Počty charakteristických dnů v roce 2017:

Ledové dny: 35
Mrazové dny: 106
Letní dny: 53
Tropické dny: 8
Den se sněžením: 52
Den se sněhovou pokrývkou: 77
Den s bouřkou: 28
Den s mlhou: 31
Poslední ledový den: 12.2.
Poslední mrazový den: 11.5.
První letní den: 18.5.
První tropický den: 29.5.
Poslední tropický den: 1.8.
Poslední letní den: 30.8.
První den s bouřkou: 9.3.
Poslední den s bouřkou: 25.9.
První mrazový den: 3.11.
První ledový den: 2.12.
Poslední den se sněhovou pokrývkou: 18.4.
Poslední den se sněžením: 26.4.
První den se sněžením: 12.11.
První den se sněhovou pokrývkou: 12.11.

TOPlist