Historie

Historie meteorologické stanice ve Františkových Lázních

Zdrojem údajů v této sekci je článek "Klima Františkových Lázní" autora Jiřího Hostýnka (ČHMÚ Plzeň) v periodiku "Františkolázeňské listy" - číslo 9/2008.

   Ve Františkových Lázních fungovala po dlouhá léta klimatologická stanice a to až do roku 2008, kdy byla stanice převedena na typ stanice srážkoměrné. První doložená pozorování počasí z Františkových Lázní pochází z roku 1939. Tehdy byla osazena klimatologická budka, instalovány teploměry a srážkoměr. Pozorování během války bylo zapisováno v německém jazyce, po roce 1945 nastaly v měření občasné výpadky až do roku 1960. V roce 1960 byla stanice umístěna v parku, poblíž polikliniky, dovybavena dalšími přístroji, např. slunoměrem, větroměrem a začalo opravdu systematické pozorování klimatu. V roce 1977 byla stanice přemístěna na dnešní místo , do parku u Milána.

   Stanice se nachází podle členění klimatu České republiky (E.Quitt, 1971) v mírně teplé oblasti (MT 4) v nadmořské výšce 435 m. n. m. Vzhledem k okolnímu reliéfu můžeme konstatovat, že orograficky je umístěna stanice v pánevní poloze. Okolní lesní porosty a vodní toky vytvářejí v blízkosti stanice specifické mikroklimatologické podmínky. Podnebí Františkových Lázní je tak o něco chladnější a vlhčí než v 7 kilometrů vzdáleném Chebu. Meteorologická stanice v Chebu patří do páteřní sítě profesionálních synoptických stanic ČHMÚ. V opačném směru se nachází klimatologická stanice v Aši a srážkoměrné stanice Hazlov a Skalná.

Klimatologické charakteristiky stanice Františkovy Lázně

   Průměry jednotlivých prvků byly vypočteny ze standardně užívaného období let 1961-2000, maximální a minimální hodnoty se pojí k celému období let 1961-2007.

Průměrná roční teplota kolísala ve vymezeném období od 5,7 do 8,8 stupně Celsia, dlouhodobý průměr za období 1961-2000 je 7,1 stupně, což je teplota o 0,2 st. nižší než na stanici v Chebu. Nejteplejší byl rok 2007 s průměrnou teplotou 8,8 st., nejchladnější jako celek pak rok 1962 s teplotou 5,7 st. Nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou teplotou -2,2 st., nejteplejším naopak červenec s průměrnou teplotou 16,5 st. Vůbec nejnižší průměrná měsíční teplota -9,8 st. byla zaznamenána v lednu 1963, nejvyšší průměrnou měsíční teplotou 21,1 st. se může pyšnit červenec v roce 2006.

Maximální teploty překračovaly zpravidla v létě 30 stupnů. Teploty nad 30 stupnů se mohou vyskytnout kdykoliv od května do září, nejvyšší pravděpodobnost výskytu je samozřejmě během nejteplejších měsíců, tedy v červenci a v srpnu. Absolutní maximum bylo naměřeno v červenci roku 1983, a to 37,5 stupně. Druhá nejvyšší hodnota 37,0 st. byla naměřena nedávno, v srpnu 2003. Frekvenci vysokých teplot lze dobře vysledovat podle počtu tzv. tropických dnů (den s max. teplotou nad 30 st.) a letních dnů (den s max. teplotou nad 25 st.). Roční počet tropických dnů se zpravidla pohybuje od 0 do 20 dní, po roce 1990 jejich počet v průměru vzrostl - v několika letech (1994, 2003, 2006) jejich počet překročil hranici 20 dnů. Letních dnů bylo ročně zaznamenáno obvykle mezi 20 a 50 dny, i zde se postupně počet dnů v průměru zvyšoval. Nejvíce letních dnů bylo zaznamenáno v roce 2003, nejméně v roce 1984.

Minimální teploty se pohybují obvykle v zimní polovině roku mezi -10 až -25 stupni. Nejnižší teplota -30,1 st. byla naměřena v lednu roku 1963. Druhá nejnižší teplota -29,4 st. se vyskytla potom v prosinci 1969. V letní polovině roku při vpádech studeného vzduchu mohou noční minimální teploty, kromě července a srpna, kdykoliv poklesnout pod 0 st., což je, vzhledem k relativně nízké nadmořské výšce, dost neobvyklé. Ukazatelem významných zimních teplot je počet ledových dnů (dnů s celodenním mrazem) a mrazových dnů (den s výskytem minimální - noční teploty pod 0st.). Frekvence počtu ledových a mrazových dnů postupně klesá.

Průměrné měsíční úhrny srážek jsou nejvyšší v letních měsících, kdy v červnu-srpnu naprší v průměru až 70 mm srážek (převážně v souvislosti s výskytem intenzivních přeháněk a bouřek). V zimních měsících, kromě prosince, spadne obvykle 35-40 mm srážek. Oceánický vliv na podnebí se projevuje podružným srážkovým maximem právě v prosinci, kdy v průměru naprší 50 mm srážek. Nejvyšší měsíční úhrn 193,2 mm byl naměřen v srpnu 2007, naopak v lednu 1996 nespadl ani 1 mm srážek.

Roční úhrny srážek se pohybují většinou v rozmezí 500 až 700 mm, dlouhodobý průměr srážek za období 1961-2000 činil 612 mm, maximální úhrn 848,5 mm byl naměřen v roce 2007, minimální úhrn 404,5 mm v roce 2003.

Maximální denní srážky spadnou výhradně v létě a pohybují se obvykle mezi 20 a 60 mm za 24 hodin. Nejvyšší denní srážka 105,5 mm byla zaznamenána 7. července 2001.

Maximální výška celkové sněhové pokrývky kolísá v zimních měsících mezi 5 až 30 cm, extrémně vysoká byla v březnu 1970, kdy dosáhla 51 cm. Nejdéle leží sníh v lednu a únoru, výjimečně i v prosinci. Průměr měsíčních maxim sněhové pokrývky je v lednu a v únoru kolem 14 cm, v prosinci 9 cm. Maximální výška nového sněhu, tzn. výška sněhu, který napadne během 24 hodin, byla zaznamenána v zimních měsících nejvíce často od 10 do 20 cm, absolutně nejvíce nového sněhu, a to 23 cm, napadlo 2. března 1987.

Několik dalších zajímavých extrémních údajů:

Absolutní maximum teploty vzduchu:  37,5 st. - 27.7.1983
Absolutní minimum teploty vzduchu: -30,1 st. - 13.1.1963
Maximální výška sněhové pokrývky:  51 cm  - 6.3.1970
Nejčasnější výskyt tropického dne:  6.5.2003
Nejpozdnější výskyt tropického dne: 18.9.1961
Nejčasnější výskyt letního dne: 30.3.1968
Nejpozdnější výskyt letního dne: 10.10.1976

Nejčasnější výskyt mrazového dne: 10.9.1986
Nejpozdnější výskyt mrazového dne: 7.6.1962
Nejčasnější výskyt ledového dne: 2.11.1980
Nejpozdnější výskyt ledového dne: 27.3.2001 // toto datum bylo dosaženo na mé meteorologické stanici i v roce 2013
Nejčasnější den se sněhovou pokrývkou: 20.10.1972
Nejpozdnější den se sněhovou pokrývkou: 5.5.1979
         

V následující tabulce je uveden průměrný počet významných dnů za období let 1961-2000.

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec rok
den s deštěm  7,5 6,2 10,4 12,2 14,5 14,8 14,1 12,9 11,8 12,4 11,5 8,7 136,9
den se sněžením 10,8 9,6 6,9 3,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 5,2 8,9 45,0
den s mlhou 2,4 3,5 3,9 2,9 2,1 1,2 2,1 3,8 7,8 8,2 4,6 2,5 44,8
ledový den 11,0 6,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 9,4 29,9
mrazový den 25,1 23,0 19,6 10,7 2,0 0,2 0,0 0,0 1,0 7,7 15,2 23,0 127,3
letní den 0,0 0,0 0,0 0,5 3,2 7,5 11,4 10,7 3,1 0,1 0,0 0,0 36,4
tropický den 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 2,8 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 6,2

Následující tabulka obsahuje přehled průměrných teplot a úhrnů srážek jednotlivých měsíců, extrémní hodnoty denních maxim a minim pro jednotlivé měsíce a maximální měsíční a denní úhrny srážek pro jednotlivé měsíce - údaje za období 1961 - 2007.

TOPlist