"Západočeské tornádo" r. 1910

11. května roku 1910 bylo zaznamenáno tornádo s největší udávanou dobou výskytu v českých zemích. Prošlo v odpoledních a večerních hodinách během více než tří hodin velkou částí jihozápadních a západních Čech a za dobu svého trvání urazilo dráhu o délce zhruba 190 km od Sušice přes oblasti kolem měst Klatovy, Stříbro, Bečov nad Teplou až na Karlovarsko. Zanechalo za sebou stopu o šířce přibližně 60 metrů.

Tento případ mě hodně zaujal, i proto, že se částečně týká mého kraje. Na internetu se přitom o něm zatím příliš najít nedá. Chtěl bych se tedy postupně pokusit o tomto tornádu najít ve starých novinách, starých kronikách dotčených obcí co nejvíce informací. Pokud bude moje snaha úspěšná, budu je sem pak postupně vkládat.

Začnu tam, kde se tornádo pravděpodobně zrodilo, tedy někde v oblasti poblíž města Sušice v podhůří Šumavy. Díky velké pomoci pracovníků městského muzea v Sušici se podařilo najít dva úryvky z tehdejších novin.

První úryvek přepíšu celý, je z týdeníku "Šumavan", který vycházel v Klatovech - z vydání z 14. května 1910:

    První jarní bouře rozpoutala se nad krajem naším ve středu dne 11. t. m. ráno a pak druhá po 6. hodině večer. Husté mraky po obloze se ženoucí vzbuzovaly obavy děsného krupobití, jehož na štěstí kraj náš byl ušetřen. Za to vichřice způsobila v celém kraji mnoho škod. V městských sadech klatovských vyvrácen byl úplně jeden strom i s kořenem a jiný přelomen byl v koruně, v lesích způsobeny četné vývraty, při ohradě nových dragounských kasáren poraženo bylo větrem 20 vysokých zděných sloupů a dva poškozeny, střechy v některých okolních vesnicích byly sneseny a t. d. Bouře provázena byla hustým deštěm, takže voda v potocích značně stoupla. Osení polní však škod neutrpělo.

Druhý článek je hodně rozsáhlý a netýká se jen této události, takže jenom pár úryvků. Je to z týdeníku "Svatobor", který vycházel v Sušici. Článek je napsán spíše básnickým stylem, autorem je tehdejší místní profesor na gymnáziu (psal pod pseudonymem Ursus Šumavský).

Na začátku je docela dobře popsané i počasí, které tomuto dni předcházelo:

    V noci na den 9. května přioděl se starý náš Svatobor sněhovou čapkou, jež koketně shlížela za studeného jitra v dolinu....A mohl´s rozeznati i bílé kabátky, v něž oděly se stromy ty, pokryvše se sněhem jako peřinkami hebkými. Zabělala se přes noc i vysoká planina pod zadumanou skálou Vintířovou, za řadou domů dobrovodských. A výše v horách zatřpytil se nový povlak sněhový nad vrstvami starými. A nedlouho po zimní této náladě dostavilo se teplo, jež znenáhla změnilo se v dusno, věštící bouři. A přišla bouře, zvolna přivalila se s večerem..... Pojednou rozpoutala se vichřice, zadula prudce, rvala lesům mladé snítky slibné, hračkou čechrala mohutné koruny starých stromů. Fialovým svitem žehl blesk za bleskem těžké chmury, jež vichřice hnala vpřed, srážejíc z nich proudy vod zběsilými údery.

A potom následuje hodně rozvláčné popisování různých škod v lesích, jedna formulace je tam z hlediska tornáda docela zajímavá:

    Tam při kraji paseky přelomil vichr v půli jako třísku silný kmen stromu a korunou jeho smýkl odhodiv ji daleko od stromu mezi slibné mlází.

 

Podařilo se mi shromáždit další dávku informací a zpráv z dobového tisku, kterou sem zatím vložím bez dalších úprav. Bez výjimky vše přeloženo z němčiny.

 

 

Karlsbader Nachrichten – neděle 22.5., č. 39, str. 2

     Hrozný nečas v posledních dnech v Praze, téměř v celých Čechách, průtrže mračen, krupobití, údery blesků byly zaznamenány. Zvláště byly postiženy Praha, Aš a Karlovy Vary. V Aši byla hrozná větrná smršť.

Volksville – vydávané v Karlových Varech – čtvrtek 19.5. (týdeník) – západočeské soc. demokracie

     Hrozná bouře zasáhla 10. Tohoto měsíce (zřejmě chyba) západní Čechy.  Bouře o rychlosti orkánu doprovázená průtrží mračen vyvrátila nebo přelomila v lesích kolem Karlových Varů kolem 10.000 stromů. V Andělské hoře byla odnesena střecha.  V Aši byly vyvráceny nebo přelomeny tisíce stromů, rozbito bylo i velké množství oken. V budově ašského pivovaru byly železné tyče dveří rozlámány na malé kousky. V Lubech byla nadzvednuta střecha budovy a odnesena přes jiné.  Ve Studánce u Aše  zapálil blesk budovu.  Ve vesnici u bavorského města Rehau byl bleskem zasáhnut člověk. Ve velkém nebezpečí bylo 50 pracovníků, kteří pracovali v továrně firmy Friedel und Sohne v Lomničce. Větrná bouře zničila budovu takovou rychlostí, že se pracovníci stačili jen v nejvyšší nouzi zachránit. Také v Selbu byla poškozena střecha továrny firmy Paul Müller . Ještě více než v Čechách řádila bouře v bavorských pohraničních oblastech.  Více než 70 střech bylo orkánem odneseno a přes 200 budov jinak poškozeno. V Pilgramsreuthu u Rehau se částečně zřítil kostel.

Karlsbader Tagblatt

      Zdá se, že přichází pěkné počasí. Už včera jsme mohli pozorovat stočení větru na východ a tím můžeme doufat na změnu dosavadního deštivého počasí. Dnes ráno to ale nevypadalo, že by mělo být lépe a kolem půl sedmé dokonce několikrát hřmělo. Ale už během několika hodin se počasí zlepšilo, nebylo sice úplně jasno, ale i tak svítilo neustále slunce. Kolem půl páté přišla druhá bouřka, která trvala jen asi půl hodiny, ale byla poměrně silná.  Přišla zároveň se silným deštěm, který občas doprovázelo i krupobití.

Škody po bouřkách – bouřka ve středu odpoledne měla sice krátké trvání, ale přesto způsobila nezanedbatelné škody, zejména v našich lesích.

Františkovy Lázně, 11. Květen – dnes kolem páté hodiny odpoledne vtrhl hrozný orkán s neobvyklou silou, který s deštěm trval dvě minuty. Čtyři vysoké stromy v lázeňském parku a mnoho silných stromů v okolních lesích bylo vyvráceno a spadly s praskotem podobným hromobití k zemi, přitom přetrhaly telegrafní dráty a shazoval tašky ze střech. Nikdo nebyl zraněn.

Karlsbader Badeblatt

     Včerejší smršť, která včera odpoledne náhle přišla kolem půl páté odpoledne, způsobila v lesích v okolí velké škody. Bouři předcházející větrná smršť přelámala četné, více než stoleté stromy. Většinu škod způsobila smršť v revíru „Stadtgut“. Počínaje u hájovny, jsou mnohé promenádní cesty zcela zataraseny ležícími stromy. Odborníky byl počet stromů ležící na této cestě odhadováno na více než 1200. Ještě v průběhu včerejšího večera začali pracovníci s odstraňováním stromů ležících přes cesty, aby byly opět průchozí. Ale i v dalších revírech způsobila vichřice velké škody v lesích. Celkové škody budou vyčísleny teprve v průběhu následujících dnů.

 

 

Včerejší smršť, o které už jsme informovali, způsobila v městských lesích takové škody, jaké ještě dosud nebyly zaznamenány. Teprve v průběhu dnešního dne byl náš lesní úřad schopen přesněji vyčíslit počet přelámaných stromů. V revíru Stadtgut to bylo ne méně než 4000 stromů a v revíru Ploben kolem 6.000 stromů, většinou jehličnatých přelomeno nebo vyvráceno. Ale nejen v bližším, ale i ve vzdálenějším okolí způsobila bouře spoustu škod.  (zpráva z Andělské hory) V Žalmanově u Karlových Varů byla rovněž shozena střecha. Ve Stružné byla odnesena střecha továrny (?), v místním parku byla vyvrácena řada stromů a zničeno bylo mnoho oken.

Bohemia (vydávaný v Praze)

  Číslo 129 – strana 3, 11. Květen večerní vydání

     Počasí. Po dlouhém dešti začalo dnes ráno konečně svítit slunce a vzbudilo očekávání, že zimní bouře v májovém měsíci jsou konečně u konce. Až do dvou hodin odpoledne panovalo příjemné, téměř letní počasí, i když vál poměrně silný vítr. Kolem půl třetí ale zmizelo slunce za hustým oblačným závojem a brzy přišla i bouřka, brzy ale opět vysvitlo slunce a bylo opět krásné počasí. Z Karlových Varů nám bylo ohlášeno, že zde se vyskytla ráno kolem půl sedmé silná bouřka.

   Číslo 130 – 12. Květen, ranní vydání – strana 4

     Orkán ve Františkových Lázních – stejná zpráva jako v „Karlsbader Volkszeitung“

     Silná bouřka v Českých Budějovicích – bylo nám telegrafováno z Českých Budějovic: dnes večer se snesla nad Českými Budějovicemi hrozná bouřka. Z okolí je hlášena řada požárů způsobených úderem blesku.

     12. květen, večerní vydání – strana 5

     Bouře v severozápadních Čechách – hrozná smršť zde vyvrátila stovky stromů, shazovala střechy, komíny a způsobila i další škody. Na mnohých místech udeřil blesk. Bouře trvala jen několik málo minut. V Lomničce byla poškozena továrna firmy Friedl z Plesné tak, že provoz musel být zcela přerušen.

   Číslo 131 – 13. Květen, večerní vydání – strana 3

     Bouře v západních Čechách – 11. Května večer se spustila v okolí města Stod velká bouře. Vítr o síle podobné orkánu způsobil zlé škody. V sousedním Holýšově byla odkryta střecha sklárny. Také další budovy utrpěly velké škody, spousta okenních tabulí byla rozbita. V lesích byla vyvrácena nebo zlomena  spousta stromů.  Z nákladního vlaku jedoucího na Plzeň byla utržena plechová střecha a odnesena do pole.

     Smršť v Aši – následky smršti, která 11. Května zasáhla okolí města, jsou mnohem větší než se zpočátku zdálo. Poté, co téměř celé odpoledne byla obloha téměř jasná, zatáhlo se kolem páté hodiny odpolední temnými mraky a následovala hrozná smršť.  V sotva pěti minutách bylo řádění zběsilých živlů dokonáno. Vyvráceno nebo zlámáno bylo tisíce stromů.  V okolí Selbu byly některé lesní cesty zcela nepřístupné. V Aši bylo rozbito spoustu oken.  V Aši byl jeden muž vichrem tak prudce smýknutý o zem, že zůstal v bezvědomí ležet.  Zemědělci pracující na polích, když viděli vířící černý sloup,očekávali, že přichází konec světa.  Ještě více než v Čechách zuřila bouře v sousedním bavorském pohraničí. Podle dostupných hlášení bylo více než 20 střech orkánem poničeno a přes 200 budov jiným způsobem poškozeno. V Pilgramsreuthu byl částečně poničen kostel. V královských bavorských lesích byly způsobeny škody, které se odhadují na několik set tisíc marek.

Horní Slavkov u Karlových Varů, 13. Května – převčírem způsobila zde smršť velké škody v obecních lesích. Více než 1200 kubických metrů dřeva bylo zlomeno nebo vyvráceno.  Celá katastrofa se odehrála během deseti minut. Ještě hůře dopadly revíry „Chrudum“ a „Neue Teiche“ u Lokte, kde byly celé lesy zničeny.

Kladruby – 13. Května – převčírem řádil zde během silné bouřky vichr podobný orkánu, který způsobil velké škody. Zvláště lesy byly těžce postiženy. Zvláště v obcích Benešovice a (…) je množství vyvrácených nebo zlomených stromů tak velké, že se škody dají vyčíslit na 6000 kubických metrů dřeva. V obci Benešovice není  téměř žádné střechy, která by neutrpěla škodu. Dokonce celé střechy byly odneseny.

Týdeník  „Deutsche Wacht an der Miesa“

Svojšín – 11. Května večer kolem sedmé hodiny vypuknuvší smršť způsobila na střechách, domech, lesích a telegrafním vedení  místy obrovské škody.  Na zastávce Lom lokální dráhy Svojšín – Bor popadaly kmeny stromů přes koleje. Bouře způsobila velké škody zejména v lesích pana barona Junker-Bigatto.

 

 

 

  

 

 

TOPlist