Bouřky ve Františkových Lázních

Kalendář obsahuje seznam všech dnů v letech 2003 - 2016, kdy se vyskytla ve Františkových Lázní bouřka nebo byly aspoň pozorovány bouřkové projevy v okolí (vzdálená bouřka, příp. blýskavice). Během následujících týdnů bych chtěl zpracovat i období let 1991 - 2002. Zdůrazňuji, že se jedná samozřejmě o subjektivní pozorování, nemůžu zaručit, že je stoprocentně kompletní. Stejně tak subjektivní je i mé hodnocení intenzity bouřek.

V tabulce užívám tyto zkratky:

BL - blýskavice (zpravidla v noci pozorované blesky ve větší vzdálenosti od místa pozorování)
VZ - vzdálená bouřka (pozorovaná oblačnost, blesky a hřmění, někdy i silnější vítr, ale většinou bez deště)
SL - slabá bouřka (bouřka už vždy s výskytem srážek, ale žádný z bouřkových projevů nedosahuje výraznějších projevů)
MI - mírná bouřka (střední intenzita bouřky, aspoň jeden z bouřkových projevů už dosahuje výraznější intenzita - aspoň přechodně silnější déšť, čerstvý vítr, výrazná blesková aktivita). Výjimečně se už i u této intenzity vyskytly kroupy, v tom případě je v tabulce zkratka "K".
SI -  silná bouřka (obvykle aspoň jeden parametr dosahuje výrazné intenzity - silný déšť, silný nárazový vítr, kroupy, silná blesková aktivita v blízkosti místa pozorování). U této intenzity vždy poznamenán zkratkou jeden nebo dva jevy, které mě vedly k zařazení bouřky do této kategorie.
VS - velmi silná bouřka (u tohoto typu se už vyskytlo více bouřkových jevů o velmi výrazné intenzitě zároveň - obvykle silný, přívalový déšť, kroupy, silný nárazový vítr, výrazná blesková aktivita). K těmto bouřkám pak během několika týdnů napíšu zvláštní popis.

Zkratky jevů:

D - déšť
S - sněžení
K - kroupy
V - vítr

 

 

TOPlist